FAQ - Avraam Berman

Peşəkər vəkili necə tapmaq olar?

Peşəkər vəkili necə tapmaq olar?
Bu sualı Hər hansı hüquqi problem (mənzil və ailə mübahisələri, vərəsəlik, cinayət və inzibati təqib və s.) yarandığı təqdirdə özümüzə veririk.
Bir vəkil tapmaq üçün nə edirik? İlk növbədə tanışlara müraciət edirik. Onların fikirlərini və təcrübələrini rəhbər tuturuq. Bəzi reklam resurslarına, məsələn, İnternetə müraciət Hüquq və mənafelərini müdafiə etmək zərurəti yarandıqda, ilk növbədə, nə vəkil tapmaq vacibdir. Ən əsası, vəkilinizə nə dərəcədə etibar edirsini. Başqa sözlə desək, sizin vəkil seçiminizdə məhz psixoloji amil müəyyənedici amildir. Bir vəkilin məsləhətləşməsindən sonra narahatlıq hissi varsa, onun səlahiyyətinə şübhə vardırsa, başqa bir vəkilə müraciət edin. Vəkil barəsində
fikir formalaşdırb seçim edin.

Vəkilin xidməti neçəyə başa gəlir?

Qonorar tərəflərin razılaşması ilə müəyyən edilir və işin həcmini və mürəkkəbliyini, vəkilin təcrübəsini və ixtisasını, işin yerinə yetirilməsinin müddətini, dərəcəsini və digər halları nəzərə ala bilər.

Biznes üçün vəkil xidmətlərinə ehtiyac varmı?

Dünya təcrübəsi göstərir ki, biznesin hüquqi təminatının ən uğurlu forması hüquqi autsorsinq, xüsusilə də vəkillərin cəlb olunmasıdır.

Vəkilin cəlb edilməsi biznesin fəaliyyəti haqqında bütün məlumatların məxfiliyinə əlavə təminat verir, çünki bu məlumat Vəkil sirrinə aiddir. Və əlbəttə ki, məhkəmə mübahisələri ortaya çıxdıqda və ya biznesin fəaliyyətinə hüquq-mühafizə orqanları müdaxilə etdikdə daimi vəkiliniz tərəfindən hüquqi dəstəyiniz sizə fayda verəcək.

Vəkil məhkəmədə uğurlu nəticəyə zəmanət verirmi?

Vəkil hüquqi yardım göstərilməsi üçün müraciət etmiş şəxsə tapşırığın yerinə yetirilməsinin müsbət nəticəsi barədə vəd verməyə haqlı deyil. O, vəkilin bu məqsədə nail olmaq üçün öz vəzifələrini vicdanla yerinə yetirməkdən başqa digər vasitələrdən istifadə etmək niyyətində olduğunu birbaşa və ya dolayısı ilə ifadə edə bilər. Bu, Vəkillərin davranış qaydaları haqqında əsasnaməmin 3-cü bəndində bir mənalı şəkildə göstərilib.
Buradan aydın olur ki, müvəkkilinə məhkəmədə uğurlu müdafiəyə təminat verən vəkil öz peşə fəaliyyətinin əsaslarını pozur. Müsbət nəticənin əldə olunması məqsədi vəkil fəaliyyətinin əsasını təşkil edir.