Hüquqi Autsorsinq — Avraam Berman
4

Hüquqi Autsorsinq

Təşkilat fəaliyyətinin hüquqi müşayiəti – daimi əsaslarla təşkilatlara müxtəlif hüquqi yardımların göstərilməsi üçün abonent proqramıdır. Hüquqi məsələlər üzrə konsultasiya xidmətləri, əqdlərin bağlanması zamanı risklərin qiymətləndirilməsi, kontragentlərlə iş zamanı maraqların təqdim edilməsi, daxili hüquqi audit, əməkdaşlarla hüquqi iş, kommersiya sirri rejiminin yaradılması, cinayət sahəsində mühafizə, nəzarət orqanları tərəfindən yoxlamaların keçirilməsində iştirak və sair. Hüquqi autsorsinq sözsüz ki, ixtisaslı hüquqşünaslar ştatından daha sərfəlidir, çünki siz öz xərclərinizi əhəmiyyətli dərəcədə aşağı salırsınız, biz isə işi tamamilə fərqli keyfiyyət səviyyəsində görürük.