Mülki Mübahisələr — Avraam Berman
1

Mülki Mübahisələr

Hər gün hər bir insan bunu hiss etmədən bu və ya digər hüquq münasibətlərinə girərək hüquq və vəzifələri əldə edir. Məhkəmədə mülki mübahisələr müxtəlif xarakterli olur. Onlar ənənəvi olaraq bilavasitə mülki-hüquqi münasibətlərdən irəli gələn mübahisələr deyil, həm də iqtisadi, ailə, torpaq, mənzil, əmək, istehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi və sair mübahisələr başa düşülür.

Problemlərinizi peşəkar vəkillərə həvalə edin. İxtisaslı vəkil problemin mahiyyətini dinləyəcək, lazımi sənədlər paketini hazırlayacaq və işin müsbət nəticələndirməsi üçün fəaliyyət alqoritmi tərtib edəcək.