Avraam Berman

MƏSULİYYƏT

Hüquq və mənafələrinin müdafiəsi üzrə məsələlərin həlli ilə bağlı xidmətlərimiz yüksək məsuliyyətlə təmin olunur.

ƏMİNLİK

Sizin istəkləriniz və bizim imkanlarımız hədəfinizə çatmağa imkan verəcəkdir. Yalnız müvəffəqiyyətə inanaraq ədalətin bərpa olunmasına nail ola bilərsiniz.

DÜRÜSTLÜK

Bizə edilən etibar – işimizdə zəruri elementdir. Konfidensiyallığa zəmanət veririk.

Haqqında

Avraam Berman

Salam, əziz dostlar! Sizi salamlamağa şadam! Uzun illərdir ki, insanlara hüquq və mənafelərinin müdafiəsində peşəkar hüquqi yardım göstəririk.

Ədalətə nail olmaq – çağırışımız və məqsədimizdir !

GÖSTƏRDİYİMİZ XİDMƏTLƏR

KONSULTASİYA

Konsultasiya – müştəriyə vəkil ilə psixoloji uyğunluğunu hiss etməyə imkan yaradır.

MÜLKİ MÜBAHİSƏLƏR

İxtisaslı vəkil sənədləri hazırlayacaq, problemin həlli üzrə müsbət nəticənin əldə edilməsi üçün fəaliyyət alqoritmi müəyyən edəcək.

CİNAYƏT İŞİ

Məhkəmə praktikası və cinayət hüququ sahəsində 10 illik təcrübəmiz  mürəkkəblik və kateqoriyadan asılı olmayan işlərdə hüquqi müdafiəni təmin etməyə imkan verəcək.

HÜQUQİ AUTSORSİNG

Şirkət fəaliyyətində hüquqi müşayiət – hüquqi yardım göstərilməsi üçün abonent proqramıdır.

AİLƏ VƏKİLİ

Hüquqi məsələlər üzrə ailəyə operativ məsləhətlərin verilməsi ailənin hüquqi müdafiəsində xüsusi xidmətdir.

Məhkəmə qərarlarının icrası üzrə hüquqi yardım

Məhkəmə qərarının icra edilməsində qanunsuz hərəkətlərinin və ya hərəkətsizliyinin qarşı alınması üzrə hüquqi yardım.

KORPORATİV MÜBAHİSƏLƏR

Sənədlər paketinin hazırlanması sahibkarların və şirkətlərin fəaliyyətində müxtəlif risklərin yaranmasına son qoyacaqdır.

VERGİ MÜBAHİSƏLƏRİ

Vergi yoxlamaları zamanı fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarının müdafiəsi üzrə hüquqi yardım;

İNZİBATİ HÜQUQ MÜBAHİSƏLƏRİ

İnzibati orqan tərəfindən qəbul edilmiş inzibati aktın mübahisələndirilməsi, İnzibati icraat üzrə fiziki və hüquqi şəxslərin hüquqlarının müdafiə olunması;

Sual-Cavab

TEZ - TEZ VERİLƏN SUALLAR

Məbləğ tərəflərin razılaşması ilə müəyyən edilir, işin həcmindən və çətinlik dərəcəsindən asılı olaraq formalaşır.

Bu sualı Hər hansı hüquqi problem (mənzil və ailə mübahisələri, vərəsəlik, cinayət və inzibati təqib və s.) yarandığı təqdirdə özümüzə veririk.
Bir vəkil tapmaq üçün nə edirik? İlk növbədə tanışlara müraciət edirik. Onların fikirlərini və təcrübələrini rəhbər tuturuq. Bəzi reklam resurslarına, məsələn, İnternetə müraciət
Hüquq və mənafelərini müdafiə etmək zərurəti yarandıqda, ilk növbədə, nə vəkil tapmaq vacibdir. Ən əsası, vəkilinizə nə dərəcədə etibar edirsini. Başqa sözlə desək, sizin vəkil seçiminizdə məhz psixoloji amil müəyyənedici amildir. Bir vəkilin məsləhətləşməsindən sonra narahatlıq hissi varsa, onun səlahiyyətinə şübhə vardırsa, başqa bir vəkilə müraciət edin. Vəkil barəsində
fikir formalaşdırb seçim edin.

Dünya təcrübəsi göstərir ki, biznesin hüquqi təminatının ən uğurlu forması hüquqi autsorsinq, xüsusilə də vəkillərin cəlb olunmasıdır.

Vəkilin cəlb edilməsi biznesin fəaliyyəti haqqında bütün məlumatların məxfiliyinə əlavə təminat verir, çünki bu məlumat Vəkil sirrinə aiddir. Və əlbəttə ki, məhkəmə mübahisələri ortaya çıxdıqda və ya biznesin fəaliyyətinə hüquq-mühafizə orqanları müdaxilə etdikdə daimi vəkiliniz tərəfindən hüquqi dəstəyiniz sizə fayda verəcək.

Vəkil hüquqi yardım göstərilməsi üçün müraciət etmiş şəxsə tapşırığın yerinə yetirilməsinin müsbət nəticəsi barədə vəd verməyə haqlı deyil. O, vəkilin bu məqsədə nail olmaq üçün öz vəzifələrini vicdanla yerinə yetirməkdən başqa digər vasitələrdən istifadə etmək niyyətində olduğunu birbaşa və ya dolayısı ilə ifadə edə bilər. Bu, Vəkillərin davranış qaydaları haqqında əsasnaməmin 3-cü bəndində bir mənalı şəkildə göstərilib.
Buradan aydın olur ki, müvəkkilinə məhkəmədə uğurlu müdafiəyə təminat verən vəkil öz peşə fəaliyyətinin əsaslarını pozur. Müsbət nəticənin əldə olunması məqsədi vəkil fəaliyyətinin əsasını təşkil edir.

Online

KONSULTASİYA ÜÇÜN